โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู”

1 min read

กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู” และพิธีฉลองศาสนนาม

ของบาทหลวง ยวง บัปติส ชาญชัย  ทิวไผ่งาม  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู” ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี บาทหลวงพรชัย  แก้วแหวน บาทหลวงวีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย และเซอร์คาโรลีน  สมศรี   พันวิลัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม อ่านประวัติและความสำคัญวันไหว้ครู , บทสวดคาถาบูชาครู , ผู้แทนนักเรียนนำต้นไม้ , พานดอกไม้-ธูปเทียนบูชาครู , ผู้แทนนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณตน , ผู้แทนครู นักเรียน และพนักงาน กล่าวอำนวยพร และมอบของขวัญแด่ คุณพ่อยวง บัปติส ชาญชัย  ทิวไผ่งาม โอกาสวันฉลองศาสนนาม พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลแด่คุณครูดีเด่น ครูที่สอนในรายวิชาที่มีผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน  และมีผลรวมคะแนนติดอันดับ 1-3  ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »