โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประวัติโรงเรียน

การก่อตั้ง

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปัจจุบันบริหารงานโดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) กลุ่มคณะนักบวชสตรี ในคริสต์ศาสนา

ภาพมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์
มุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์

แรกเริ่มในปี ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2418) ฯพณฯ หลุยส์ เวย์ พระสังฆราชแห่งเกราซา และประมุข เทียบสังฆมลฑลกรุงสยาม  และคุณพ่อหลุยส์ โรมิเออ เหรัญญิกของมิสซังในขณะนั้น เป็นผู้จัดการซื้อที่ดินริมคลองสาทร ซึ่งเป็นที่ท้องนา ปัจจุบันคือ สาทรซอย 11, 13 และ 15  เพื่อสร้างวัดเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ต่อมา พระสังฆราช มิแชล ลังเยร์ เจ้าอาวาส วัดเซนต์หลุยส์ องค์ที่ 2 เป็นผู้สืบสานเจตนารมณ์ของ ท่านหลุยส์ เวย์ (MONSEIQNEUR LOUISVEY) โดยได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2501 บนเนื้อที่ 5 ไร่ 200 ตารางวา บาทหลวงมิเชล ลังเยร์ มีจุดประสงค์ เพื่อให้บุตรธิดาของสัตบุรุษรอบบริเวณวัดเซนต์หลุยส์ ได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งในระยะเริ่มแรกเปิดสอน 4 ห้องเรียน ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีนักเรียนชายและหญิงจำนวน 109 คน มีจำนวนครู  6 ท่าน  เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน  (หยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์)  โดยมอบให้  นายประศาสน์   กิจเจริญ เป็นทั้งเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่

ภาพพระสังฆราช มิแชล ลังเยร์
พระสังฆราชมิแชล ลังเยร์

การขยายกิจการ

ในปี 2503 ได้ขยายห้องเรียนและเพิ่มขยายการเรียนการสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดเป็นแบบสหศึกษา โดยมี นางศุภร วิริยะวัลย์ เป็นครูใหญ่ จากนั้นได้ขยายอาคารเรียนเพิ่มเป็น 3 หลังและขอแยกนักเรียนชายไปเรียนแผนกมัธยมศึกษาชาย ณ โรงเรียนวิริยาลัย (โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล) ซึ่งเป็นโรงเรียนของมิสซังกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อจะได้จำแนกนักเรียนออกเป็นแผนกหญิงและชาย

การรับรองวิทยฐานะ

 

ภาพคุณพ่อ ปิแอร์ ลาบอรี
คุณพ่อ ปิแอร์ ลาบอรี

ปีการศึกษา 2513 นายประศาสน์ กิจเจริญ ลาออกจากหน้าที่และโอนกิจการของโรงเรียนทั้งสองคืนแก่มิสซังกรุงเทพฯ บาทหลวงปิแอร์ ลาบอรี่ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์รับตำแหน่งเจ้าของแทน และในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้รับใบรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ผู้บริหารที่เข้ามาบริหารโรงเรียนทุกสมัยได้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบการ ห้องธุรการ ห้องสมุด และห้องพยาบาล ให้ได้มาตรฐานทันสมัย รวมทั้งส่งบุคลากรครูอบรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด ผู้บริหารมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ต่าง ๆ รวมทั้งด้านการกีฬา เช่น ยิมนาสติก เทควันโด ว่ายน้ำ แบดมินตัน ฯลฯ ทำให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นที่รู้จักและยอมรับจากชุมชนอย่างมาก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »