ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

เซอร์ คาโรลีน สมศรี พันวิลัย
ปีการศึกษา 2562 ถึง ปัจจุบัน