ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408
Fax:0-2672-3409

Email ติดต่อโรงเรียน  info@sls.ac.th