หน้าแรก

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปี 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
จิตวิทยา(วทบ.)

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์)
สาขาวิศวกรรมโยธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปี 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะรังสี
สาขารังสีเทคนิค

ศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล
previous arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Saint Louis Suksa School

23ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408Fax:0-2672-3409

Email ติดต่อโรงเรียน info@sls.ac.th

ทำความรู้จักโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา. เปิดสายการเรียนระดับมัธยมปลาย สายศิลป์ดนตรี การเต้น และ นิเทศ(การแสดง)โดยร่วมมือกับสถาบัน SCA

สถิตินักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

คนเก่งเซนต์หลุยส์

ด.ช.ชวณัฐ. สถิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทคณิตศาสตร์นานาชาติ 2018

ข่าวสาร