หน้าแรก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
( วิทยาเขตคุณทหารลาดกระบัง )
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการ การจัดการ
สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Saint Louis Susak School

23ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408Fax:0-2672-3409

Email ติดต่อโรงเรียน info@sls.ac.th

ทำความรู้จักโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา. เปิดสายการเรียนระดับมัธยมปลาย สายศิลป์ดนตรี การเต้น และ นิเทศ(การแสดง)โดยร่วมมือกับสถาบัน SCA

คนเก่งเซนต์หลุยส์

ด.ช.ชวณัฐ. สถิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทคณิตศาสตร์นานาชาติ 2018

ข่าวสาร