โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

1 min read

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2  โดยเซอร์คาโรลีน พันวิลัย เป็นประธานในพิธี  มีการมอบผ้าผูกคอแก่ลูกเสือ-เนตรนารีจิ๋ว ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 และการทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »