โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

1 min read

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาสำรวจสมุดวัคซีนและให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »