โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

1 min read

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2  โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี  พันวิลัย เป็นประธานในพิธี วจนพิธีกรรม ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายราชสักการะ  และกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร  โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจินตลีลาถวายพระพร ชุด “รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ”  กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย และรักความเป็นไทย

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »