โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

1 min read

วันที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2562       กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2  โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี  พันวิลัย เป็นประธานในพิธี  คุณสุรีย์ เหลืองธาทิพย์  คุณจุไรรัตน์ ธีระธาดากร  ผู้แทนคุณแม่  คุณครูอนัญญา เรือนงาม ผู้แทนคณะครู  กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร  โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล  การแสดงจินตลีลาถวายพระพร ชุด “เพื่อแม่”  การขับร้องประสานเสียงในบทเพลง “อิ่มอุ่น” โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  การขับร้องบทเพลง “เรียงความเรื่องแม่” โดย เด็กหญิงณธิดา รัตนพันธ์  ผู้แทนนักเรียนกล่าวเทิดพระคุณแม่ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ผู้แทนคุณแม่กล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน  ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ในห้องเรียน  พบคุณครูประจำชั้น เพื่อรับผลการเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านและโรงเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »