โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1 min read

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าอาคารยอห์นปอลที่ 2  โดยเซอร์คาโรลีน  สมศรี   พันวิลัย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรมและเปิดกรวยกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »