โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายจิตอาสาที่โรงเรียนมูลนิธิเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร

1 min read
กิจกรรมค่ายจิตอาสาที่โรงเรียนมูลนิธิเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนมูลนิธิเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3-5 จำนวน 35 คน ครู3 คน กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติมีดังนี้
1. กิจกรรมนันทนาการในห้องเรียนเพื่อสร้างสัมพันธ์พี่น้อง
2.กิจกรรมพัฒนาชุมชน (ป่า)
3.กิจกรรมเยี่ยมชาวเขา และผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เซอร์แมรี่ แคร์ ให้การสนับสนุนที่พักและอาหารตลอดกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »