โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชามิสซาโอกาสฉลองวันครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

1 min read

พิธีบูชามิสซาโอกาสฉลองวันครบรอบ  60  ปี  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โอกาสฉลองวันครบรอบ 60  ปี  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  โดยมี บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม  เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา  ณ  วัดเซนต์หลุยส์   ในวันที่  2  กรกฎาคม  2561 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »