โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชามิสซาระลึกถึงพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์

1 min read

oznor

พิธีบูชามิสซาระลึกถึงพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. วัดเซนต์หลุยส์ ได้จัดพิธีบูชามิสซาระลึกถึงพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีคุณบาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ร่วมในพิธี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »