โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนวันคนยากจนสากล

1 min read

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561 ในโอกาสวันสากลเพื่อคนยากจน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นำโดยผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครู นักเรียนจากกลุ่มยุววินเซนเข้าเยี่ยม ผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนโรงน้ำแข็ง เขตสาทร เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »