โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

นักเรียนคาทอลิก ป.3 เข้าเงียบก่อนรับศีลมหาสนิท

1 min read

cof

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้าเงียบเพื่อเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวง วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ให้การอบรม โดยให้นักเรียนได้พิจารณาบาปและรับศีลแก้บาปเป็นครั้งแรกก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »