โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมนักเรียนในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

1 min read

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตนในการเยี่ยมผู้ป่วย  ผู้สูงอายุ  และเด็กพิการในชุมชน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »