โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิท

1 min read

cof

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ครูฉวีวรรณ พงศ์ไทย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ได้ส่งเข้า นักเรียนคาทอลิกที่ผ่านเกณฑ์เข้า รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 2561 ณ วัดเซนต์หลุยส์ จำนวน 2 คน คือ มารีอา กอแรตตี สุจารี รัศมีมารีย์ และ เทเรซา ณปภา คณภากรกุล โดยในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก มีบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งามเป็นประธานในพิธี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »