โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมและเข้าชมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนการสอนจากโรงเรียนต่างๆ

1 min read

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561ตัวแทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้าร่วมการอบรมและเข้าชมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนการสอนจากโรงเรียนต่างๆ ในเครือคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร หัวข้อ ติดปีกปัญญา...สู่โลกอนาคต SPC ACADEMIC BAZAAR 120TH Year SPC Thailand

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »