โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

1 min read

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แก่นักเรียนระดับชั้นประฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมหลุยส์ชั้น 2 โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพตนเอง ด้านสุขภาพอนามัยซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »