โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การขันขันกีฬา STACK

1 min read

การแข่งขันทางวิชาการ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ BBC Primary Academic Day”

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562               ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

การขันขันกีฬา STACK ชั้น 7 อาคารเอกิ้น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ EIP

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา STACK

1.ด.ญ.กัณปภรณ์ วงศ์ทอง         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.ด.ญ.กะรัต         จาง                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.ด.ช.ภวิน           สุนทรวิภาต  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จากการแข่งขัน ด.ญ.กัณปภรณ์  วงศ์ทอง ได้รับเหรียญทองแดง ในรุ่นประถมศึกษาปีที่ 4

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »