โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บูรณการ STEM

1 min read

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บูรณการ  STEM  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5   ณ ประภาคารรีสอร์ท  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่  7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โดยภายในค่ายมีกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกิจกรรม  STEM  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์  ความรู้ด้วยความสนุกสนาน และช่วยเหลือกันทำกิจกรรมภายในกลุ่ม

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »