โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

English Camp 2018

1 min read

วันที่  6-8  ตุลาคม 2561   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English Camp 2018ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ.กิจกรรม English Camp จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ ( The Greenery Resort Khao Yai Hotel ) เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมฐานที่เน้นทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษรวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงจากสถานที่และแหล่งการเรียนรู้จริง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »