โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการแบ่งปันด้วยใจสานฝันด้วยความสุขในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1

1 min read

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซน์หลุยส์ศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 10 คน เข้าโครงการแบ่งปันด้วยใจสานฝันด้วยความสุขในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  ในวันพฤหัสบดีที่  11  กรกฎาคม  2562  ณ  โรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวงศวง วิจิตวงศ์ หัวหน้าเขตการศึกษา เขต 1 บาทหลวงเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ   และบาทหลวงวีรยุทธ   เกียรติสกุลชัย หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล เขต 1 ให้เกียรติร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »