โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

1 min read

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดเซนต์หลุยส์  เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  2562  ในพิธีบูชาขอบพระคุณรอบ 10.00 น.  โดยมีนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาร่วมรำและโปรยดอกไม้นำขบวนแห่ศีลมหาสนิท เพื่อถวายพระเกียรติพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »