โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉลองศาสนนามคุณพ่อเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน

1 min read

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เซอร์คาโรลีน  พันวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองศาสนนามคุณพ่อเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน  จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ณ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »