โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉลองศาสนนามเซอร์คาโรลีน พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน

1 min read

ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562  คณะครู นักเรียน พนักงาน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองศาสนนามเซอร์คาโรลีน พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »