โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

1 min read

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน      ในวันที่  8  มิถุนายน  2561   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยงานอภิบาลและแพร่ธรรม  ได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน โดยมี บาทหลวงพรชัย แก้วแหวน  ผู้ช่วยประจำวัดเซนต์หลุยส์  เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ ห้องอเนกประสงค์  ชั้น 1   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนคาทอลิคทุกระดับชั้นเข้าร่วม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »