โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โอกาสฉลองศาสนนามบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม

1 min read

โอกาสฉลองศาสนนามบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม วันที่ 21 มิถุนายน  2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดการฉลองศาสนนามนักบุญยอห์น บัปติสต์ให้กับคุณบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม  ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ขอพรพระเจ้าสำหรับคุณพ่อเป็นพิเศษ ณ  วัดเซนต์หลุยส์ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณแล้ว ท่านผู้อำนวยการ เซอร์มารี-เอมเมรัตนา   โพธิทอง และตัวแทนนักเรียนมอบของขวัญแด่คุณพ่อผู้ใจดีของพวกเราชาวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาทุกคน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »