โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2561

1 min read

วันที่ 14 พ.ย.61 ประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการต่างๆ ได้ร่วมประชุม ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »