โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

1 min read

วันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ.  2561 เซอร์มารี-เอมเม  โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนชุมชน  เข้าประชุมคณะกรรมการร่วม  4  ฝ่าย  ณ  ห้องสารสนเทศ   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »