ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาสำรวจสมุดวัคซีนและให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6