พิธีบูชามิสซาโอกาสฉลองวันครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

พิธีบูชามิสซาโอกาสฉลองวันครบรอบ  60  ปี  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โอกาสฉลองวันครบรอบ 60  ปี  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  โดยมี บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม  เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา  ณ  วัดเซนต์หลุยส์   ในวันที่  2  กรกฎาคม  2561 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย