โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 min read

วันที่ 22  สิงหาคม พ.ศ. 2562  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

ฝ่ายวิชาการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์โดยตรงนอกห้องเรียน  ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุค 4.0  สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้

 
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »