โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561

1 min read
Proin scelerisque vulputate lacus sit amet blandit. Praesent sit amet mollis augue. Sed non molestie eros. Nulla augue ante, hendrerit ut mauris ac, vestibulum ultrices dui.

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์นุ้ยศึกษาวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม  2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ชี้แจ้งนโยบายบริหารและการจัดการโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อก่ีเรียนการสอน   พร้อมทั้งได้แนะนำสายการเรียน ศิลปดนตรีในระดับมัธยมปลายโดยการร่วมมือกับสถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงและผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้นเพื่อปรึกษากันในความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »