โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ผู้บริหาร คณะผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ไปเยี่ยมคนชราที่บ้านพักลำไทร ปทุมธานี

1 min read

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   ผู้บริหาร คณะผู้แทนครู  และผู้แทนนักเรียน ไปเยี่ยมคนชราที่บ้านพักลำไทร  ปทุมธานี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »