พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2  โดยเซอร์คาโรลีน พันวิลัย เป็นประธานในพิธี  มีการมอบผ้าผูกคอแก่ลูกเสือ-เนตรนารีจิ๋ว ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 และการทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย