ฉลองศาสนนามเซอร์คาโรลีน พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน

ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562  คณะครู นักเรียน พนักงาน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองศาสนนามเซอร์คาโรลีน พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา