ฉลองศาสนนามคุณพ่อเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เซอร์คาโรลีน  พันวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองศาสนนามคุณพ่อเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน  จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ณ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา