สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดเซนต์หลุยส์  เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  2562  ในพิธีบูชาขอบพระคุณรอบ 10.00 น.  โดยมีนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาร่วมรำและโปรยดอกไม้นำขบวนแห่ศีลมหาสนิท เพื่อถวายพระเกียรติพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า