พิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2  โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี  พันวิลัย เป็นประธานในพิธี วจนพิธีกรรม ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายราชสักการะ  และกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร  โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจินตลีลาถวายพระพร ชุด “รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ”  กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย และรักความเป็นไทย