นักเรียนคาทอลิก ป.3 เข้าเงียบก่อนรับศีลมหาสนิท

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้าเงียบเพื่อเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวง วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ให้การอบรม โดยให้นักเรียนได้พิจารณาบาปและรับศีลแก้บาปเป็นครั้งแรกก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561