โอกาสฉลองศาสนนามบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม

โอกาสฉลองศาสนนามบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม วันที่ 21 มิถุนายน  2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดการฉลองศาสนนามนักบุญยอห์น บัปติสต์ให้กับคุณบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม  ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ขอพรพระเจ้าสำหรับคุณพ่อเป็นพิเศษ ณ  วัดเซนต์หลุยส์ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณแล้ว ท่านผู้อำนวยการ เซอร์มารี-เอมเมรัตนา   โพธิทอง และตัวแทนนักเรียนมอบของขวัญแด่คุณพ่อผู้ใจดีของพวกเราชาวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาทุกคน