นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิท

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ครูฉวีวรรณ พงศ์ไทย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ได้ส่งเข้า นักเรียนคาทอลิกที่ผ่านเกณฑ์เข้า รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 2561 ณ วัดเซนต์หลุยส์ จำนวน 2 คน คือ มารีอา กอแรตตี สุจารี รัศมีมารีย์ และ เทเรซา ณปภา คณภากรกุล โดยในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก มีบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งามเป็นประธานในพิธี