โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมเเข่งขันใน รายการ สแต็คฟาส 2019

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันใน รายการ สแต็คฟาส 2019 ครั้งที่ 2

วันที่ 25 พ.ค. พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าแพทฟอร์ม วงเวียนใหญ่

1.ด.ญ.ณัฐปพัชร สุวรรณ ได้คะแนนรวมอันดับ 3 รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2ได้เหรียญทองแดง

2.ด.ญ.โยษิตาโพธิรัตน ได้คะแนนรวมอันดับ 3 รุ่นประถมศึกษาปีที่ 3ได้เหรียญทองแดง

3.ด.ญ.กัณปภรณ์ เมฆาจุติ ได้คะแนนรวมอันดับ 3 รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เหรียญทองแดง

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »