โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเปิดสายการเรียนใหม่โดยรวมมือกับสถาบัน SCA (SuperstarCollege of Arts)

1 min read
Fusce mi purus, bibendum eget fringilla non, malesuada in ipsum. In luctus convallis lectus ac facilisis. Sed varius non magna sed auctor.

ปีการศึกษา 2561 นี้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสายการเรียนสาขา ศิลป์ดนตรี และ ศิลป์นิเทศ(การสื่อสาร) โดยรวมมือกับโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์  (SuperstarCollege of Arts) ตามวิสัยทัศน์ด้านการเปิดโอกาสทางการศึกษาของ (เซอร์ มารี เอมเม โพธิ์ทอง) ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กับ ( นายพิสิษฎ์พงศ์  วรเศรษฐการกิจ ) อธิการบดี สถาบัน SuperstarCollege of Arts ที่เล็งเห็นความสำคัญของความแตกต่างทางด้านความสามารถและทักษะเฉพาะบุคคลของนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อรายละเอียดได้กับทั้ง2สถาบัน                          !!!  กดที่ภาพเพื่อเข้าสู่ Website ของทางสถานบัน SCA  !!!

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »