โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีมิสซา เปิดภาคเรียน 2561

1 min read

คณะผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียน ร่วมพิธีบูชามิสซาโอกาสเปิิดปีการศึกษา 2561 โดยบาทมหลวง ชาญชัย ทิวไผ่งาม ประธานในพิธี ณ วัดเซนต์หลุยส์

Facebook Comments Box

About Post Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »