โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

Happy Feast Day Rev.Fr. John the Baptist June 24,2020

1 min read

24  มิถุนายน 2563

ฝ่ายบุคลากรได้จัดกิจกรรม   HAPPY  FEAST  DAY แด่  คุณพ่อยอห์น  บัปติสต์ ชาญชัย  ทิวไผ่งาม  ณ ลานฟรังซิสฮอลล์    โดย เซอร์คาโรลีน    พันวิลัย คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันภาวนา ขอพระพรเป็นพิเศษแด่คุณพ่อ และร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมทั้ง มอบของขวัญแด่คุณพ่อในโอกาสวันชื่นชมยินดีนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »