โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

1 min read

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งคำขวัญในการรณรงค์เพื่อไม่สูบสูบบุหรี่ในปีนี้ คือ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” มีการจัดกิจกรรมดังนี้ บอร์ดให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่  ประกวดวาดภาพระบายสี  การแจกแผ่นพับ เอกสารโทษของบุหรี่บริเวณชุมชนใกล้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาและกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »