พิธีมิสซา เปิดภาคเรียน 2561

คณะผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียน ร่วมพิธีบูชามิสซาโอกาสเปิิดปีการศึกษา 2561 โดยบาทมหลวง ชาญชัย ทิวไผ่งาม ประธานในพิธี ณ วัดเซนต์หลุยส์