โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

จัดวจนพิธีกรรมเสกลาน Francis Hall

1 min read

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดวจนพิธีกรรมเสกลาน Francis Hall ณ เวลา 9.30น. โดยมีพระคาดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี โดยมีบาทหลวงผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช วิทยาลัยพยาบาล บาทหลวง ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน ผู้อำนวยการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะผู้บริหาร ภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต จาก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัญสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม คณะนักบุญบวชหญิง คณะผู้รับใช้ สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ พนักงาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »